Motorvägen upp mot Brennerpasset är för närvarande helt avstängd för lastbilstrafik.

För närvarande finns ingen information om när den kommer öppnas igen.

Vi försöker hitta alternativa vägar, men det kommer oundvikligen leda till ännu större förseningar, för all trafik.