För att bringa lite klarhet om alla stängda gränser, så gäller det privata transporter, resor eller liknande. Transportnäringen är undantagen och får köra som tidigare.

De flesta Italienska företag har öppet som tidigare och rådande restriktioner vid lastning och lossning kvarstår. Risk för förseningar kvarstår dock då det är mycket köer och strikta kontroller vid alla gränspassager.