Exporten har nu nått en nivå som kraftigt minskar vår kapacitet, vi kommer därför fokusera på kunder med fraktavtal i första hand.

För er som har en onormal transport bokad (högt, långt, brett eller tungt utöver trailerprofil), är det i dagsläget kraftiga inskränkningar på tillståndsgiltigheten. Ni som har aktuella bokningar av sådant gods inlagda i vårt bokningssystem blir kontaktade så snart vi vet mer.

Polen stängde sin gräns tidigare i veckan för privata resor. Detta har omöjliggjort chaufförsbyte i Berlin, eftersom resan med personbil för chaufförsbytet räknas som privatkörning i Polen. Vi har därför valt att gå direkt via Polen och göra chaufförsbytet där, men det har å andra sidan medfört att vi hamnat i väldigt långa köer vid Polska gränsövergångar, så förseningar är fortfarande att förvänta.

Vi får hoppas att Europas transportministrar kan komma överens om åtgärder som tar bort flaskhalsarna vid gränserna så ledtiderna kan kortas ner till mer normala tider. Se bifogad länk från vår Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578084986132046&id=148725265734689