Vi kan börja summera veckan som gått och konstaterar att allt verkar gått bra. Förutom att en del företag i Italien varit stängda när vi kommit för att lossa.  Det är viktigt att ni kontrollerar tillgängligheten hos italienska företag innan ni bokar gods för upphämtning eller leverans.

Exporten är fortfarande låg, cirka 10% av normalt exportflöde, vilket resulterar i färre disponibla fordon i Italien för nordgående gods.

Vi vill gärna veta snarast möjligt (gärna redan idag) om ni förväntar er att ha behov av upphämtning i Italien under kommande vecka. Det är inte bindande och behöver inte vara exakt utan bara en föraning vad det kommer handla om. Det ger oss en bättre möjlighet att planera och säkra upp så att tillräckligt antal fordon finns tillgängliga. Indikationen skickas till: italy@karlssonspedition.se

Om situationen blir sådan att tillgängliga fordon för nordgående trafik tar slut men behovet för mer kapacitet kvarstår, finns det möjlighet att skicka ner tomma fordon mot ersättning för tomkörning.

För övrigt så fungerar det bättre idag på gränsövergångar även om det på vissa ställen fortfarande kan ta lite längre tid än normalt. Det finns goda förhoppningar om att ledtiderna blir någorlunda normala igen.

Trevlig helg från Karlsson team!