I går kväll kom ett nytt uttalande från Italienska myndigheter som verkställer förlängning av karantänen till och med den 13 April.

Det kommer nya uppgifter under slutet av nästa vecka, och om inte situationen stannar upp och visar på en minskning av smittade och en ökning av antalet som tillfrisknat, så har det nämnts att karantänen kan komma förlängas ytterligare efter den 13 April.