Italienska myndigheterna har beslutat att nedstängningsåtgärderna förlängs att gälla till 2020-05-03.

Man arbetar med en plan för att gradvis lätta upp nedstängningen och som ett led i detta föreskrivs redan nu lättnader som gäller från och med idag 14/4 och som omfattar följande verksamheter.

  • Skogs och träindustri.
  • Viss detaljhandel såsom, papper/bokhandel, klädbutiker för barn/spädbarn

Företag/verksamhet som redan tidigare var undantagna från restriktionerna är fortsatt undantagna.

Vår verksamhet ”rullar på ”, med viss begränsning avseende kapaciteten. Det är viktigt att ni INNAN bokning av transport kontrollerar att företaget som vi skall hämta gods från, eller leverera till, håller öppet.