Då det är röd dag i Italien Ti 8/12 kommer det inte bli någon tisdagsavgång V 50.

Övriga ordinarie avgångar påverkas ej.