För leverans innan Jul gäller följande (både Export & Import):

  • För fullt lass gäller 18/12 – 2020 som sista upplastningsdag
  • För styckegods gäller 17/12 – 2020 som sista upplastningsdag

För leveranser efter Jul gäller följande (både Export & Import):

  • Lastning efter 18/12 – 2020 och fram till och med 23/12 – 2020 levereras tidigast 7/1 – 2021.
  • Eventuella önskemål utöver ovan datum vänligen kontakta oss så hittar vi alltid en lösning.
  • Efter 7/1 -2021 kör vi som vanligt igen.