Under delar av sommaren är det utökat körförbud för tung trafik i Italien och Österrike.

  • V 26 — V 34 så gäller körförbudet alla Lördagar och Söndagar (normalt bara Söndagar).
  • V 29 — V 32 så gäller körförbudet ÄVEN Fredagar från kl 16.00.

Med anledning av detta måste gods som skall upphämtas/lastas i Italien vara klart senast Torsdagar under ovan nämnd period.