Sista ordinarie avgång är den 17/12 för leverans innan Jul.

Därefter är ordinarie avgång igen från och med v 02-2022.

V 51,52 samt 01 har vi begränsad trafik och begränsad bemanning av kontor.

Har du önskemål/behov som ligger utanför ovan nämnda begränsningar så kontakta oss så försöker vi lösa det.