Från v 29 till och med v 32 råder det körförbud i Italien för tunga fordon på fredagar från kl 16.00. Godset måste därför vara klart senast torsdagar kl 08.00 för garanterad upphämtning samma vecka.

/Trafik-avd Import