LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q181

Godkänd:

2018-06-01

Dokument:

ALKOHOL & DROGPOLICY

Kapitel:

Ledning och styrning

Utgåva:

1

 

 VD – Bertil Karlsson

ALKOHOL & DROGPOLICY

Gunnar Karlsson Spedition AB                                     

Stall G Karlsson Bilservice AB

Bertil Karlssons Åkeri AB

 

GRUNDSYN

Företaget inom G Karlsson strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå

bästa möjliga resultat. Initiativkraft, engagemang och krav från arbetskamrater och

ledning förhindrar utveckling av ohälsa hos individer i organisationen. Alla

anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö.

Verksamheten inom G Karlsson är helt oförenlig med bruk av alkohol och bruk av droger.

Med ALKOHOL avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstiger

den i lättöl eller motsvarande.

Med DROGER avses i dessa handlingar narkotika, anabola steroider och

överkonsumtion av läkemedel.

Anställda får under eller utanför arbetstid ej handla eller verka för handel med alkohol- eller andra droger.

SYFTE

Syftet med policyn är att redovisa de värderingar som skall resultera i en kompetent

hantering av alkohol- och övriga drogfrågor.

MÅL & STRATEGI

Varje anställd ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och bruk av

droger samt i görligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.

Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal.

Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.

Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställde

erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen.

Missbruket ska bort - människan vara kvar.

Misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning hanteras

enligt handlingsplanen.

Inom G Karlsson företagen skall vara och verka för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.