LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q185

Godkänd:

2018-06-01

                    Dokument:                   

                           Code of Conduct SV             

Kapitel:

Ledning och styrning

Utgåva:

1

 

  

Inom G Karlsson Spedition AB skall alltid kontroll inför uppköp av tjänster, anställningar, avtal underleverantör och andra uppgifter som påverkar vårt sätt att agera och verka inför ett rättvist och lagligt framträdande använda sig av nedan nämnda kontrollpunkter innan verkställande för att försäkra sig att G Karlsson lever upp till sin policy.

Detta dokument ligger också till grund för vår framtida certifiering inom ISO 26000.

Växjö 2018-06-12

Bertil Karlsson