LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q080

Godkänd:

2021-05-05

Dokument:

Kvalitetspolicy

Kapitel:

Ledning och styrning

Utgåva:

1

 

 Kvalitetspolicy

                                    Gunnar Karlsson Spedition AB 

 

Våra kunder ska uppfatta oss som en naturlig partner som levererar tjänster med en hög kompetens och hög servicegrad.  Våra tjänster ska motsvara högt ställda krav och förväntningar från våra kunder. 

Vi ska med hjälp av ett professionellt arbete och ett aktivt ledningssystem tillhandahålla logistiska lösningar som innebär att vi levererar oskadat gods på rätt plats och till avtalad tid. 

Interna och externa krav och förväntningar från våra olika intressenter ska uppfyllas och vi ska med hjälp av vårt kvalitetsarbete sträva efter ständiga förbättringar. 

Vi skall ombesörja att alla våra medarbetare med hjälp av en kontinuerlig kompetensutveckling har förutsättningar att kunna uppfylla de krav och förväntningar som våra kunder och andra intressenter har på oss.   

Vi arbetar med kvalitetsarbetet igenom hela kedjan vilket innebär att vi ställer krav på ett aktivt kvalitetsarbete från underleverantörer. Samt att våra underleverantörer uppfyller tillämpliga författningskrav. 

I våra uppdrag ska vi arbeta som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med anlitade transportörer och andra underleverantörer. 

Vi ska arbeta så att vi alltid efterlever lagar och förordn ingar samt andra avtal och regler som vi åtagit oss att efterleva 

Samtliga medarbetare ska i sitt dagliga arbete ansvara för att vår kvalitetspolicy efterlevs. 

Vår strävan ska vara att kontinuerligt arbeta med att förbättra oss och förbättra vårt ledningssystem. 

Åtagande i verksamheten att alltid uppfylla författningskrav samt andra tillämpliga krav och regler