Kvalitetspolicy

Gunnar Karlsson Spedition AB ska av våra kunder uppfattas som en naturlig partner som med hög kompetens och hög servicegrad levererar tjänster som motsvarar högt ställda krav och förväntningar.

Genom ett professionellt arbete skall vi tillhandahålla säkra transportlösningar som innebär att vi levererar oskadat gods på rätt plats och på avtalad tid.

Interna och externa krav ska uppfyllas och kvalitetsarbetet ska leda till ständiga förbättringar.

Vi ska ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla ställda krav och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete genom att ge en god utbildning och hålla ett högklassigt produktsortiment.

Vi ställer krav på våra underleverantörer och vår egen verksamhet att uppfylla tillämpliga författningskrav.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med anlitade transportörer, terminaler och andra underleverantörer.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn efterlevs.

Miljöpolicy

Gunnar Karlsson Spedition AB skall erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär:

–          att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar

–          att följa gällande lagstiftning

–          att följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten

–          att hålla hög kunskap och miljövetenhet i företaget

–          att driva vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas, så lång det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart

–          att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

Vi ställer krav på våra underentreprenörer om medverkan i vårt miljöarbete liksom att de bedriver ett eget miljöarbete.
Genom ständig kompetensutveckling skall vi utveckla vår personals miljökunnande och
engagemang i miljöfrågor.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

G Karlsson Spedition AB har sedan den 1 september 2014 till 100% EURO 6 i den fordonflotta vi använder. Detta är ett led i vår miljöpolicy att tillhandahålla det bästa tekniken för våra kunder som sätter miljö långt fram i agendan.

Fordonen har ett CO2 som reducerar utsläppen med mer än 70%.