Montering

 

Anvisning – Montering MC i transportställ

Transportstället har måttet 920x2320mm. Till varje ställ medföljer 4 st hörnstolpar och 4 st spännband.

1. Börja med att placera ut stället på plan mark.

2. Ta ur hörnstolparna från förvaringsfacket.

3. Ta ur spännbanden från facket (under främre stödplåten).

4. Ställ in stödplåten för framhjulet.
– MC:n skall hamna så centralt som möjligt på transportstället (i både längd och sidled).
– I de flesta fall innebär det att plåten skall vara i sitt främre läge.

5. Rulla på MC;n så att framhjulet stöds mot främre stödplåten och MC;n är rakt placerad på stället.

6. Montera spännbanden ett i taget och undvik om möjligt att fästa i fjädrande delar. Områden där spännbandet ligger an mot lackerad/känslig yta, bör denna skyddas med kartongpapper, tyg , bubbelplast eller liknande.

7. När alla spännband är monterade, efterspänn resp spännband så att MC;n står stabilt och rakt. Försök få spännanordningen så att den inte är för nära transportstället eller MC;n, då det kan medföra risk för skador samt bli svårt att lossa spännanordningen.

8. Sätt i de fyra(4) hörnstolparna.

9. Placera och spänn fast medföljande packning (som skall vara märkt med namn och MC-regnr).

10. Kontrollera att inga delar te x packväskor sticker ut utanför transportställets ramverk i sidled. Om så är fallet måste dessa demonteras och packas direkt på transportstället. I längdled är det ok med utstickande delar bakåt, observera dock att om längden överstiger 2400mm så är priset högre (se prislista), då dessa måste lastas längdleds.

11. Säkerställ att känsliga delar skyddas med bubbelplast, tyg eller liknande.Det är ägaren/föraren som är ytterst ansvarig för att MC;n är tillräckligt väl emballerad/skyddad för att inte skador skall uppkomma under transporten.

12. Lås ev. MC;n , tag ur och behåll nyckeln. Säkerställ att inga larm är aktiverade (rörelselarm).

 

Observera
Det är resp MC-ägare/förare som själv ansvarar för att MC;n och medföljande packning är ordentligt fastspänd i transportstället samt att känsliga delar är ordentligt skyddade/ emballerade. Evt skador i form av lackskav mm täcks av resp MC;s egen försäkring med samma villkor som om fordonet framförs på väg eller liknande. Transportörens obligatoriska transportförsäkring gäller enbart vid större skador som orsakats av kollision, brand, stöld eller grov oaktsamhet vid lastning/lossning.

Kontakt

Gunnar Karlsson Spedition AB
Ljungadalsgatan 21
SE-352 46 Växjö

Här finns vi

Gunnar Karlsson Spedition AB