Kopia av försäkringbevis ska följa MC under transport. Bifoga med bokningsunderlaget.

(jpg, png, pdf är tillåtna filtyper)

Kopia av registreringsbevis ska följa MC under transport. Bifoga med bokningsunderlaget.

(jpg, png, pdf är tillåtna filtyper)

Möjlighet till förvaring av MC i bevakad och inhägnad terminal i Sverige, Italien och Spanien. Kostnad i Italien/Spanien 35€ per påbörjad vecka och 350SEK i Sverige. Priser per MC inkl. eventuell packning. Längre uppställning än 3 månader begär offert.

Kontakt

Gunnar Karlsson Spedition AB
Ljungadalsgatan 21
SE-352 46 Växjö

Här finns vi

Gunnar Karlsson Spedition AB