Nuvarande personuppgiftslag (PUL) ersätts från och med 2018-05-25 med General Data Protection Regulation (GDPR). Den nya lagen innebär förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter. Exempel på åtgärder vi...