Corona – uppdatering 2020-03-18.

Lokala åkerier i Italien har stängt eller dragit ned på kapaciteten för inhämtning och distribution. Detta är följden av att många italienska företag har stängt ner sin produktion och åkerierna har då fått låg beläggning eller inget alls att transportera. Som en följd...

Corona – uppdatering 2020-03-17.

Förändringar och beslut med kort förberedelse verkar ha lagt sig när det gäller transporter. Ni uppmärksammade säkert att media igår rapporterade att transporter ska ges ”grön fil”, där så är möjligt. Detta för att gränsöverskridande transporter ska flyta på och...

Corona – uppdatering 2020-03-16.

För att bringa lite klarhet om alla stängda gränser, så gäller det privata transporter, resor eller liknande. Transportnäringen är undantagen och får köra som tidigare. De flesta Italienska företag har öppet som tidigare och rådande restriktioner vid lastning och...

Corona – uppdatering 2020-03-13.

Österrike har hävt sitt normala körförbud för lastbilar på lördagar, det är således fritt för lastbilar att passera i transit lördagen den 14 mars 2020, upphävningen gäller alla varutyper också. Detta beslut ger våra transporter andrum och ser ut som vi kommer hålla...

Corona – uppdatering 2020-03-13.

Österrike har öppnat sin gräns fullt ut igen för transittrafik, alternativa vägar fungerade också så vi har goda förhoppningar att förseningar ska minimeras. Under dagen väntas uttalande och eventuellt nya riktlinjer från Italiens regering. innehållet känner vi inte...

Corona – uppdatering 2020-03-12

Motorvägen upp mot Brennerpasset är för närvarande helt avstängd för lastbilstrafik. För närvarande finns ingen information om när den kommer öppnas igen. Vi försöker hitta alternativa vägar, men det kommer oundvikligen leda till ännu större förseningar, för all...

Corona – uppdatering 2020-03-12.

I går, sen eftermiddag, började köerna genom Österrike både från Tyskland och Italien växa sig långa. Österrike har satt upp vägspärr och kontrollerar alla fordons destinationer. Det är öppet för transit genom Österrike, men fordon med destination Österrike får vända...

Corona – uppdatering 2020-03-11.

Utökade kontroller beträffande Coronaviruset i Italien. Myndigheterna har utfärdat en försäkran som tidigare bara gällde Italiens befolkning som fått deklarera hur de rör sig i landet och varför. Nu har det utökats till chaufförer som ska deklarera vart de är på väg...

Corona – uppdatering 2020-03-10.

Italienska regeringen har nu infört karantänregler för HELA Italien. Transporter av gods till och från Italien påverkas INTE, utan är fortfarande tillåtet. Resor till och från arbetet inom Italien är fortfarande tillåtet, så de flesta verksamheter kan hålla igång sin...

Körförbud Italien i samband med påsk.

I samband med att Italien firar Påsk, är det körförbud för lastbilstrafik i hela Italien från och med Fredag 10/4 till och med Tisdag 14/4 kl 14.00. Gods från Italien måste vara klart för lastning senast Torsdag 9/4 kl 08.00. Bokningar måste vara inkomna till vår...

Kontakt

Gunnar Karlsson Spedition AB
Ljungadalsgatan 21
SE-352 46 Växjö

Här finns vi

Gunnar Karlsson Spedition AB